Světla

Automatické rozsvěcování světel, xenonové sady a denní svícení

Automatické rozsvěcování světel

Automatické rozsvěcování světel OSV-1 a OSV-2 je elektrický obvod, který po dodatečné montáži do automobilů s napětím 12V slouží k automatickému ovládání obrysových a potkávacích světel pouze za pomocí klíčku zapalování.
Tento výrobek usnadňuje dodržování zákona číslo 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích, který ukládá trvalé svícení automobilu za jízdy.

Výhody:

 • záruka svícení za jízdy
 • prevence před udělením pokuty za nerozsvícená světla
 • odstarnění manipulace se spínači světel

Xenonové sady

- mají větší světelný výkon než klasické halogenové žárovky a jejich světlo je pro řidiče mnohem příjemnější. Jeho kvalita se přibližuje k dennímu světlu.
Silnice je lépe osvětlena, řidič méně namáhá oči, tím je také méně uvavený a jeho jízda je i bezpečnější.

Xenonové sady, bixenonové sady a náhradní výbojky.

Denní svícení

Špičková světla pro denní svícení !!!

Rozměry š 146 x v 44 x h 47 mm. Sada světel je doplněna modulem, který zajistí automatické rozsvícení po zapnutí zapalování a zhasnutí při zapnutí potkávacích světel vozidla.

Homologace dle EHK/OSN č. 48 pod číslem E11 - 00 0003

 • spotřeba 2 x 5 W
 • napájecí napětí 10 - 30 V
 • zabudované speciální LED moduly s elektronickým řízením proudu
 • životnost po celou dobu provozu vozidla
 • automatické rozsvícení a vypnutí
 • robustní vodotěsné provedení
 • velice efektní bílé světlo s teplotou 6000K (jako xenony)


Použití světel pro denní svícení
V souvislosti s novými legislativními podmínkami upravujícími provoz motorových vozidel a nařizujícími celodenní svícení je velice aktuální náhradní osvětlení vozidel určené výhradně pro osvětlení ve dne za nesnížené viditelnosti.
Provedení a umístění světel pro denní svícení je dáno homologačním předpisem EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. a jejich používání se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích pozměněným zákonem č. 411/2005 Sb.

Světla pro denní svícení se vyznačují silně rozptýleným tokem světla, který netvoří kužel jako u běžných reflektorů. Rozptýlené světlo svým charakterem neoslňuje protijedoucí řidiče ani neosvětluje vozovku, ale v dostatečné míře zajišťuje zásadní podmínku bezpečného provozu "být viděn".
Hlavním přínosem těchto přídavných světel je úspora energie, neboť při jejich používání nesvítí obrysová, potkávací ani koncová světla vozidla. Úsporu přinese také prodloužení životnosti žárovek či výbojek, kterou pocítí především řidiči vozidel s xenonovými světlomety, jejichž výbojky mají sice delší životnost než běžné žárovky, ale jejich výměna je výrazně nákladnější.
Montáž světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, a proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému dodatečnému schvalování ani zápisu.

Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:

 • na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
 • umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
 • vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
 • světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
 • při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout