Satelitní zabezpečení

Satelitní zabezpečení vozidel

Image

Aktivní satelitní zabezpečení

Jediný celoevropský satelitní vyhledávací systém odcizených vozidel
Vyhledávací systém odcizených vozidel Connex využívá nejnovější GPS a GSM technologie. Nepřetržitá kontrola vozidla je zajištěna pultem bezpečnostní služby Securitas. Aktivní dohledání odcizeného vozidla v zahraničí je možné ve všech evropských zemích vč. Ruska.
V závislosti na stupni zabezpečení vyhledávacího systému nabízí Connex čtyři úrovně řešení: Yellow, Orange Plus, Green Pro a Blue Pro.

Celoevropské pokrytí
Vyhledávací systém zajišťuje střežení a dohledání odcizených vozidel v celé Evropě.

GSM operátor
Systém není závislý na jednom GSM operátorovi a využívá dostupnou síť všech GSM operátorů.

Detekce GSM rušení
Zaznamená-li systém Connex pokus o rušení GSM signálu, na pult bezpečnostní služby je odesláno poplachové hlášení a je zablokován motor.

GPS a GSM technologie
Využívá u všech produktů GPS a GSM technologie.

SIM karta VODAFONE
100% spolehlivý a velmi rychlý přenos poplachu zajišťují speciálně upravené SIM karty GSM operátora VODAFONE.

248 000 uživatelů
K 31. prosinci 2012 bylo evidováno více než 248 000 aktivních uživatelů v Evropě a Rusku využívající vyhledávací systém Connex
Image

Pasívní zabezpečení

Modul PATRIOT nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti zabezpečení vozidel. 

Poskytuje následující služby: 
Okamžité předání informace o narušení vozidla jak majiteli, tak dalším osobám jako např. bezpečnostní agentuře formou SMS (příp. hlasového volání
Informace o přesné aktuální poloze a rychlosti vozidla 
Odposlech interiéru vozidla
Kontrola stavu vozidla (vozidlo v klidu/ v pohybu) 
Kontrola stavu autoalarmu (aktivován, deaktivován) Využití nezávislých výstupů k aktivaci dalších ochranných prvků a přídavných zařízení ve vozidle (např. zablokování motoru v klidovém stavu vozidla, spuštění vnitřní sirény, nezávislého topení atd.) 
Kontrola stavu autobaterie 
Skryté tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze 
Instalovaný GPS modul Možnost přesné lokalizace vozidla a dohledání v případě krádeže
Image

Patriot.eu

GSM komunikační modul
Slouží k zabezpečení vozidla a přenosu informací uživateli pomocí mobilní aplikace PATRIOT EU (iOS, Android) a SMS po celé Evropské unii. Jednotku je možno použít samostatně, nebo ve spojení s autoalarmem. Využívá 3D gravitační senzor, který detekuje neoprávněný pohyb, náklon a havárii vozidla. PATRIOT EU nabízí také uživatelské funkce zjištění polohy vozidla, hlídání limitu rychlosti, hlášení o vjetí/vyjetí z poplachové zóny, dálkové ovládání výstupu.

Funkce systému: 
Komunikace pomocí mobilního telefonu, náklon vozidla, neoprávněný pohyb vozidla, pokles a odpojení napájení, poplachové hlášení od autoalarmu, stav nouze vozidla, zjištění polohy vozidla, dálkové ovládání výstupu nastavení limitu rychlosti, nastavení poplachové zóny.