Satelitní zabezpečení

Satelitní zabezpečení vozidel

Image

Pasívní zabezpečení

Modul PATRIOT nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti zabezpečení vozidel. 

Poskytuje následující služby: 
Okamžité předání informace o narušení vozidla jak majiteli, tak dalším osobám jako např. bezpečnostní agentuře formou SMS (příp. hlasového volání
Informace o přesné aktuální poloze a rychlosti vozidla 
Odposlech interiéru vozidla
Kontrola stavu vozidla (vozidlo v klidu/ v pohybu) 
Kontrola stavu autoalarmu (aktivován, deaktivován) Využití nezávislých výstupů k aktivaci dalších ochranných prvků a přídavných zařízení ve vozidle (např. zablokování motoru v klidovém stavu vozidla, spuštění vnitřní sirény, nezávislého topení atd.) 
Kontrola stavu autobaterie 
Skryté tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze 
Instalovaný GPS modul Možnost přesné lokalizace vozidla a dohledání v případě krádeže
Image

Patriot.eu

GSM komunikační modul
Slouží k zabezpečení vozidla a přenosu informací uživateli pomocí mobilní aplikace PATRIOT EU (iOS, Android) a SMS po celé Evropské unii. Jednotku je možno použít samostatně, nebo ve spojení s autoalarmem. Využívá 3D gravitační senzor, který detekuje neoprávněný pohyb, náklon a havárii vozidla. PATRIOT EU nabízí také uživatelské funkce zjištění polohy vozidla, hlídání limitu rychlosti, hlášení o vjetí/vyjetí z poplachové zóny, dálkové ovládání výstupu.

Funkce systému: 
Komunikace pomocí mobilního telefonu, náklon vozidla, neoprávněný pohyb vozidla, pokles a odpojení napájení, poplachové hlášení od autoalarmu, stav nouze vozidla, zjištění polohy vozidla, dálkové ovládání výstupu nastavení limitu rychlosti, nastavení poplachové zóny.
Image

Aktivní satelitní zabezpečení

Jediný celoevropský satelitní vyhledávací systém odcizených vozidel
Vyhledávací systém odcizených vozidel Connex využívá nejnovější GPS a GSM technologie. Nepřetržitá kontrola vozidla je zajištěna pultem bezpečnostní služby Securitas. Aktivní dohledání odcizeného vozidla v zahraničí je možné ve všech evropských zemích vč. Ruska.
V závislosti na stupni zabezpečení vyhledávacího systému nabízí Connex čtyři úrovně řešení: Yellow, Orange Plus, Green Pro a Blue Pro.

Celoevropské pokrytí
Vyhledávací systém zajišťuje střežení a dohledání odcizených vozidel v celé Evropě.

GSM operátor
Systém není závislý na jednom GSM operátorovi a využívá dostupnou síť všech GSM operátorů.

Detekce GSM rušení
Zaznamená-li systém Connex pokus o rušení GSM signálu, na pult bezpečnostní služby je odesláno poplachové hlášení a je zablokován motor.

GPS a GSM technologie
Využívá u všech produktů GPS a GSM technologie.

SIM karta VODAFONE
100% spolehlivý a velmi rychlý přenos poplachu zajišťují speciálně upravené SIM karty GSM operátora VODAFONE.

248 000 uživatelů
K 31. prosinci 2012 bylo evidováno více než 248 000 aktivních uživatelů v Evropě a Rusku využívající vyhledávací systém Connex

Jaké máme ceny?

(Ceny vč. DPH)

Patriot EU s kompletní montáží6 300,-

Pasivní vyhledávací systém na bázi GPS GSM včetně montáže.

Patriot XV kniha jízd s kompletní montáží6 700,-

Jednotka generuje automaticky knihu jízd, kterou lze sledovat v aplikaci v PC nebo telefonu. Měsíční provozní poplatek on-line SIM karty tarif EU á. 200,- Kč + DPH.

Rádi Vám zpracujeme přesnou cenovou nabídku. Pošlete nám nezávaznou poptávku. Uděláme vše pro Vaši spokojenost!