Aktuality

Změny v bodovém systému a mazání bodů

Změny v bodovém systému a mazání bodů

Od 1. ledna tohoto roku nabyl účinnosti nový bodový systém a změny v sankcích za dopravní přestupky díky novele silničního zákona č. 361/2000 Sb.

Provedení změny si klade za cíl zjednodušit a zpřehlednit systém trestání za dopravní přestupky, přičemž se zaměřuje na zmírnění sankcí za méně závažné prohřešky a naopak na zpřísnění postihů pro recidivisty a agresivní řidiče. Jednou z nejvýraznějších změn je redukce kategorií přestupků z pěti na tři (2, 4, nebo 6 bodů), což usnadňuje orientaci v systému.

Kromě toho se zvýšilo rozpětí pokut. Nyní může za lehký přestupek policie udělit pokutu až do výše 1 500 Kč, zatímco za vážnější a úmyslné prohřešky mohou být sankce až 75 000 Kč. Toto značné rozšíření možných pokut reflektuje dlouhodobé volání odborníků i veřejnosti po efektivnějším postihování nebezpečného chování na silnicích.

Pravidla pro "mazání" trestných bodů byla rovněž upravena. Řidičům se po 12 měsících bez přestupku automaticky mažou 4 body. Tento proces se opakuje po dalších 12 měsících s možností smazání dalších 4 bodů a po 36 měsících bez přestupku se smažou všechny zbývající body. Novela tak poskytuje jasný stimul k dodržování pravidel.

Další aspekt, který novela přináší, je diferencovaný přístup k různým typům přestupků. Rozlišuje mezi drobnými chybami, které mohou nastat každému a nemají významný dopad na bezpečnost provozu, a vážnými prohřešky, které si zaslouží striktní postih. Takové rozdělení má za cíl nejen spravedlivěji trestat jednotlivé přestupky, ale také zvyšovat povědomí řidičů o důležitosti zodpovědného chování na silnicích. Tímto způsobem se snaží zákonodárce podpořit bezpečnější silniční provoz a zároveň poskytnout možnost nápravy těm, kteří jsou ochotni změnit své chování.

 

 

Související články