Aktuality

Cedule na nosič kol v Itálii

Výstražná tabulka na zadní nosič kol v Itálii

Povinnost používání výstražných tabulek na vzadu přečnívající náklad zůstává klíčovou součástí zajištění bezpečnosti na silnicích.

Tento článek se snaží poskytnout přehled stávajících pravidel a nedávných změn týkajících se přepravy nákladu a jízdních kol na vozidlech v Itálii. Platnost italského silničního zákona z roku 1992 a jeho následných úprav.

Základní pravidla přepravy nákladu a jízdních kol

Itálie vyžaduje, aby byl každý náklad vyčnívající za obrys vozidla řádně označen pomocí výstražné tabulky. Pokud náklad překrývá celou šířku vozidla, musí být na každé straně umístěna jedna výstražná tabulka. Specifika výstražné tabulky zahrnují:

  • Kovový materiál s minimální plochou 2500 cm² (50 x 50 cm)
  • Červenobílé šrafování pod úhlem 45° s reflexní fólií,  (pět červených pruhů, čtyři bílé, reflexní fólie třídy 2)
  • Uvedení čísla a data schválení nebo jména výrobce.

Limit pro šířku nákladu je 255 cm, zatímco délka vyčnívání smí činit maximálně 3/10 délky vozidla, avšak celková délka nesmí přesáhnout 12 metrů.

Nedávné změny a výklady

V roce 2023 došlo k významnému rozšíření interpretace těchto pravidel italským Ministerstvem dopravy. Změna zahrnula možnost vyhnout se použití výstražné tabulky za určitých okolností, například pokud je náklad (jako jsou jízdní kola) přepravován na nosiči s registrační značkou a světelnou signalizací. Tato nová pravidla však přinesla další omezení a vyvolala kontroverze, zvláště vzhledem k šířce přepravovaných jízdních kol.

Soudní spory a doporučení

Platnost nových interpretací je momentálně předmětem soudního řízení a očekává se rozhodnutí soudu. Německý ADAC i přes tyto nejasnosti doporučuje, aby motoristé při cestě do Itálie dodržovali původní pravidla použití výstražných tabulek, zejména při přepravě širších kol, dokud nebude situace vyjasněna.

Závěr

Ačkoliv nedávné změny v interpretaci italských pravidel pro přepravu nákladu a jízdních kol vyvolaly určitou míru nejistoty, základní povinnost používání výstražných tabulek zůstává nezměněna. Motoristé by měli zvážit aktuální pravidla a doporučení až do doby, než budou vyjasněny výsledky soudních sporů a potenciální další oběžníky, aby se vyhnuli možným pokutám a zajištění bezpečnosti na silnicích.

Zdroj a celý text: https://silverontheroad.com/2024/03/03/vystrazna-tabulka-na-zadni-nosic-kol-v-italii-zmatek-nad-zmatek/?fbclid=IwAR0KbgT3BNIdjBxNy81YjrF1w_FDxlpS9wqatAQ361jEyePTEHXbOh75AtU

Související články